Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. decembra 2005

Ja ich zachránim zo všetkých bydlísk, v ktorých hrešili, očistím ich a budú mojím ľudom. Božie vetry vejú zemou. Na prvé prečítanie nezrozumiteľný text. Štyri nebeské vetry vychádzajú v podobe rôznofarebných koní na štyri svetové strany, aby na Boží príkaz prešli zemou. Vietor patrí k predivnému Božiemu stvorenstvu a má veľký význam pre celú zem. Hebrejské slovo ”ruach” však neznamená len vietor, ale aj ”duch”. Pán Boh vysiela na celú zem vanutie Božieho Ducha. Veď chce, aby všetci ľudia boli spasení (1Tm 2,4). Zvláštna pozornosť tu je venovaná severu. Na severe od izraelskej krajiny v Asýrskej ríši sa stratilo v zajatí desať kmeňov izraelských, nevrátili sa späť ako zajatci z Babylona. Pán Boh aj tam vysiela svojho Ducha, aby kriesil ostatky, zachránil, čo bolo zahynulo. Boh je verný vo svojej láske a milosti. Tak aj ten zdanlivo nezrozumiteľný text má zvestovateľský charakter. Nech žiješ kdekoľvek ďaleko a osamotený, nie si zabudnutý. Ak túžiš po spasení v Kristovi, Duch Svätý ťa všade nájde a obživí, umožní ti žiť v Božej blízkosti.