Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. decembra 2005

Tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje územie - vraví Hospodin. Boh nádeje nám ponúka život plný nádeje. V tomto predvianočnom čase odosielame i dostávame veľa vianočných pozdravov. Navzájom si v nich želáme šťastné prežitie vianočných sviatkov v zdraví a pohode, a tiež Božie požehnanie do Nového roku. Aj apoštol Pavel vo svojom liste kresťanom v Ríme vyslovuje svoje blahoželanie. Toto blahoželanie je však obsahom celkom iné ako naše bežné blahoželania. On sa tu vôbec nesústreďuje na hodnoty nášho pozemského života, aj keď ich vôbec nepodceňuje. On dvíha zrak kresťanov v Ríme, a tým aj všetkých, ktorí spolu s nimi veria v toho istého Pána Boha, hore k budúcim, nebeským hodnotám. ”Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere...” Môžeme si predstaviť krajšie, cennejšie blahoželanie? Náš Boh je Bohom nádeje a aj my môžeme byť ľuďmi nádeje, a to všetko len preto, že Pán Ježiš za naše viny dobrovoľne trpel a zomieral na potupnom kríži a aj slávne z mŕtvych vstal. O tejto nádeji hovoria aj obidva dnešné heslá, o bohatstve Jeho slávneho dedičstva. Ak žijeme touto nádejou, ak náš duchovný zrak je stále upretý hore, potom aj naše pozemské strasti, bolesti, problémy a obavy sú prežiarené pokojným a radostným svetlom, potom máme celkom iný pohľad na náš život a život vôkol nás. Kiež sa aj my všetci mocou Ducha Svätého rozhojňujeme v nádeji!