Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. decembra 2005

Beda tým,... ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Boh nám ponúka budúcnosť. Koľkokrát človek stráca výhľad do zajtrajška alebo naopak má nádeje, ktoré sa zdajú byť reálne, ale nakoniec sa nikdy nenaplnia. Je to vždy, keď si budúcnosť chceme zariadiť sami, alebo sa chceme spoliehať len na seba. Sú to trpké sklamania a veľké pády, ktoré človek, ale aj ľudstvo pre toto už prežili. Stáva sa to vtedy, keď Boha chceme vytesniť, vyhnať zo svojho života. Ale pravý život aj s budúcnosťou, je len tam, kde je živý Boh uprostred svojho ľudu. Tam, kde títo ľudia z Boha žijú. Ako dobre by nám padlo, keby nám Boh zasľúbil, že pri všetkom tom, čo sa nám možno aj podarilo, On bude uprostred nás: Požehná nám život a daruje mu silu (starci a stareny budú sedieť na námestiach) a dá nám aj nádej pre rozvíjanie života (na námestiach budú chlapci a dievčatá). S Bohom nebudeme mať nikdy obavy z budúcnosti, ani zo života, a to platí rovnako pre všetkých bez rozdielu starších aj mladších.