Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. decembra 2005

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Ak máme Boha, máme aj odvahu. Človek má odvekú túžbu niečo stavať, niečo budovať, niečo po sebe zanechať. Toto sa týka nielen tej oblasti hmotnej, ale aj duchovnej. Lebo stavať sa dá nielen zo stavebných materiálov, stavať možno aj v duchovnej oblasti skrze ducha, skrze vieru. Možno sa nám zdá, že sme už mnoho v tejto oblasti aj urobili, ale rozhodne mnohé ešte urobiť aj treba. Ale niekedy strácame chuť a vôľu, ochabujú nám ruky. Boh nás však posmeľuje. Pokračujte ďalej! Stavajte, budujte! Dielo vaše v Mojom mene konané zostane. Je to veľké zasľúbenie, ktoré môžeme počúvať. Preto hor sa do práce! Je jej dosť. S Bohom všetko zvládneme. Boh dá silu našim ramenám, a podoprie našu vieru. A budeme požehnaním pre všetkých ľudí.