Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. decembra 2005

Nenecháš ma v ríši smrti. Dobrú snahu rozhojňuje Boh. Cítime, že čím ďalej, tým viac ľudí je nespokojných. Nespokojní sú skoro všetci a so všetkým. Reptáme a mrmleme. Nejakú chybu nájdeme vždy a všade. A vieme aj, ako by sa to dalo napraviť. Samozrejme tak, aby to bolo dobré pre nás. Na iných nám totiž nezáleží. Ale takýto postoj nikomu nepomáha ani nám. A vo všeobecnosti je to len stále horšie. Teraz nám radí Boh, ako sa máme správať. Volá nás naliehavo k zodpovednosti. A zo zodpovednosti potom dokážeme sa zriecť (žiaľ úplne zaužívaných a bežných) praktík: neslúžiť zlu, nerobiť krivdu inému človeku, krivo neprisahať, neosnovať zlé v srdci, ale naopak robiť iné veci, a to: prisluhovať pravdu a spravodlivosť, a hlavne hovoriť pravdu. A potom sa napriek našej nepočetnosti a malosti ukáže Božia moc, a ľudia sa k nám pripoja so slovami: “Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, a sa aj presvedčili, že s vami je Boh.” Dá sa ešte niečím iným poraziť nespokojnosť a reptanie?