Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. decembra 2005

Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo! Boh nám dáva poznať pravdu o nás. Sme radi, keď v centre pozornosti je človek. Keď sa myslí na človeka. Keď počúvame výzvy o dodržovaní ľudských práv, keď chceme pristupovať ľudsky aj k tým, ktorí ľudskosť v sebe zapreli, alebo aj stratili: k vrahom, k tyranom, a tým, ktorí šliapu po ľudskosti. Sme citliví na mnohé maličkosti, aj keď rozhodne ľudské práva nie sú maličkosťou. Ale pritom nám unikajú ešte dôležitejšie veci. Uniká nám spôsob, ako ľudia žijú. Že je to vlastne stádovitosť konzumného spôsobu života od duchovných hodnôt. A niekto je za toto zodpovedný. A kto? Zodpovední sme my! Lebo nič proti tomu nerobíme. Pri tomto sa strácajú naozaj ľudské práva. Najprv to základné: Právo na dôstojný život. Právo na večnosť. Preto skutočného Pastiera, ktorý by nás usmerňoval, ktorý by nás pásal, naliehavo potrebujeme. Potrebujeme Krista. Inak budeme ponechaní sami na seba, a potom mnohí umrú pre Boha a večnosť, mnohí budú vyhladení, a ostatní sa budú týrať navzájom. A potom, kde sú ľudské práva, o ktorých hovoríme? Právo každého človeka je, aby nezahynul večne, aby sa nestratil pre Boha, aby mu pomáhal dobrý Pastier. Toto jediné je naše skutočné právo a skutočná pravda o nás.