Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. decembra 2005

Hospodine, dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár? Rozhodnime sa správne. Rozhodovanie je jedinečný dar, ktorý máme. Tento dar nám dal náš Stvoriteľ, Pán Boh. Dal nám ho skrze slobodnú vôľu. Život je neustála voľba, neustále rozhodovanie. Rozhodujeme sa každú chvíľu: Čo si oblečiem, čo zjem, čo vypijem, kde pôjdem, s kým chcem pobudnúť, s kým sa chcem zhovárať. Niekedy toto právo rozhodovania berieme úplne samozrejme. Nevieme, že je to veľká naša výsada a veľké naše právo, ktoré máme. Nie vždy toto právo dobre využívame. Niekedy sa nerozhodujeme dobre, lebo mnohé rozhodnutia ľutujeme. Okrem toho ešte máme každý z nás, právo jednej voľby, jedného rozhodnutia. Sme postavení pred Krista. Čo s Ním urobím? Rozhodnem sa pre Neho alebo proti Nemu. Nemôžem jediné. Ostať ľahostajný. Zlatá stredná cesta tu neexistuje. Objavme v sebe závdavok Božieho ducha, o ktorom hovorí apoštol Pavel. A naše rozhodovanie bude ľahšie. Nebude ľahké a jednoduché, ale bude ľahšie. Vyvoliť si Krista, nikdy nie je jednoduché a ľahké, lebo Kristus si žiada celého človeka. On sa vydal za nás celý. Prišiel medzi nás a trpel pre nás. Aj my máme ísť za Ním celí, bezo zbytku. Povedzme áno tejto Božej milosti, tomuto daru, ktorý v Ježišovi Kristovi dostávame. Lebo On nás pomazal, aj zapečatil, a dal nám do sŕdc závdavok svojho Ducha.