Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. decembra 2005

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek? Boh je Kráľ. Prorokova predpoveď je mimoriadna a apokalyptická. Hovorí obrazne o budúcich veciach. Nie všetkému je možno porozumieť. Najjasnejším posolstvom z týchto slov je pre nás fakt, že Hospodin sa v ten deň stane kráľom nad celou zemou a jeho jediné meno bude uctievané. BOH JE KRÁĽ - pre mnohých to znie rozprávkovo a zastaralo. Dnes je kráľ a všetko kráľovské skôr smiešnou figúrkou pre bulvárnu tlač. Už sa pri tomto slove netrasieme, ani nepadáme na kolená ako kedysi. Kráľ v minulej dobe bol ten najmocnejší, jeho slovo malo najväčšiu autoritu. Mal plnú moc nad celým svojím kráľovstvom i životmi poddaných. Ak však to staré biblické vyznanie myslíme vážne, to znamená, so všetkými dôsledkami podriadiť sa Jeho plnej autorite, Jeho slovu a moci. Čo vládne tomuto svetu? Čo, alebo kto má takú moc, že sa človek celý rozklepe už pri jeho zmienke? Môžeme menovať rôzne odpovede a “rôznych kráľov”, ktorí si nárokujú moc nad životmi ľudí na úkor Božej moci a autority. No v ten Hospodinov deň, ktorý je známy len Jemu, bude Hospodin jediný a Jeho meno jediné – autorita a moc všetkých ostatných padne a zhorí. A na ten deň, aj keď to bude deň súdu a bolestivej straty mnohých falošných nádejí tohto sveta, sa (hoci v bázni) predsa úprimne teším, lebo Boh je mojím Kráľom už v dnešný deň.