Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. decembra 2005

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli. Pripravujte cestu Pánovi! Aj vo vašej domácnosti sú vianočné prípravy v plnom prúde? Nákupy, darčeky, upratovanie a pečenie ... ten tradičný kolotoč príprav na Vianoce - sviatky Božieho narodenia. Advent, čas prípravy na príchod Božieho Syna, je však o inom. Malachiáš vyzýva kňazov a národ k iným prípravám. Vyzýva ich, aby spytovali svoje vnútro, skúmali pohnútky svojho konania, robili pokánie, lebo mysleli a konali prevrátene, ba až zvrátene. Na to je potrebný nie predvianočný chaos a hektika, ale stíšenie, pozastavenie sa, premýšľanie, sebaspytovanie, pokánie... Ján Krstiteľ patrí nerozlučne k Ježišovi. Bol Jeho poslom tak, ako to prorok Malachiáš predpovedal. Svojimi výzvami ku pokániu pripravoval Ježišovi cestu k ľudským srdciam. Na tohto tvrdého a zásadového spytovateľa svedomia si dnes v advente už málokto spomenie. Kto však nie je ochotný počuť prorokove výzvy k pokániu, či bude pozornejší k dobrej správe o narodení Záchrancu? Kto o Bohu pochybuje, odmieta Ho, bude vôbec túžiť po Jeho milosti v Ježišovi Kristovi? Nepomôže mu ani všetok zhon a tradičné prípravy, ani Vianoce samotné. Skôr je to ďalší dôvod k Božiemu súdu, keď ľudia nemajú úctu pred Bohom a nie sú ochotní konať pokánie za svoje morálne pokrivené životy.