Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. decembra 2005

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás. Slúžiť Bohu sa napriek všetkému oplatí. Zdá sa, akoby Malachiáš bol naším súčasníkom. Otázky doby pred 2500 rokmi sú rovnako našimi otázkami a svedčia o podobnej kríze hodnôt. Spravodlivý a čestný človek nie je v dnešnej dobe v kurze. Idolmi spoločnosti sú bohatí, často arogantní a bezohľadní cynici. Klebetníky blahoslavia ich úspech, ich krásu, ich majetok, ich kariéru, ich bezbožnosť alebo šarlatánstvo, ich novú frajerku, či frajera... Spravodlivosť v spoločnosti zlyháva. Veľké zlo zostáva žiaľ často nepotrestané a pôsobí to demoralizujúco na ostatných. Zdá sa, že život bez bázne pred Bohom je akoby výhodnejší a ziskovejší a nič sa im nestane... No neporovnávajme výhody nespravodlivosti a nepoškuľujme po nich. Sú klamné a len dočasné. Nech nás radšej teší, že Boh na Svojich verných nezabúda. Pri Božom súde bude zúčtované aj s nespravodlivosťou a bezbožnosťou. A rozdiel je predsa len viditeľný už teraz. Naším najväčším ziskom a odplatou je, že Bohu patríme. A nielen raz, v nebi, ale už teraz nám to prináša zisk a výhody oproti ľuďom, ktorí Bohu neslúžia: vieme o nekonečnej Božej láske k nám, o tom, že poslal Svojho Syna Ježiša na svet pre nás. Vieme o Jeho milosti, o odpustení, o šanci na nový život, keď sa stávame Jeho deťmi. Získavame tak pokoj, istotu, silu, radosť, že Mu patríme a budeme patriť aj vo večnosti. To sú dary aj vianočného posolstva o Božej láske k nám. Ocenia a získajú ich len tí, čo vierou prekonali všeobecné a často opakované pochybnosti, či sa ešte oplatí slúžiť Bohu.