Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. decembra 2005

A ja – znie výrok Hospodinov – budem ohnivou hradbou dookola. Boh s nami. Kráľ Acház bol v ťažkom položení. Nepriatelia predesili jeho a aj celú krajinu. Zrazu sa zosypali všetky istoty – hrozil kolaps. Taký nestály a slabý je každý kráľ, politik, národ, ak nestojí na správnych hodnotách. Prorok prichádza ku kráľovi s útechou. Aj keď padajú ľudské istoty, Božia moc je zárukou víťazstva. Netreba sa báť. Izaiáš dáva kráľovi jasne najavo, kto je tu Pánom. Je to Boh, na ktorého ľud zabudol. A pokiaľ Boh koná, nie je dôvod k strachu. Aby bol kráľ v tejto pravde posilnený, je mu ponúknutá zvláštna príležitosť vidieť Božiu moc a blízkosť. Acház ponuku odmieta. Za jeho, zdanlivo zbožnou, odpoveďou sa skrýva hlboké odcudzenie. Hospodin bol pre neho len kusom prežitej tradície, ktorá nepomôže pri riešení konkrétnych problémov. Nepripomína to súčasné postoje? Je to smutné aj tragické zároveň. Napriek tomu Boh znamenie dáva. Narodené dieťa bude živým svedectvom, že Božie slovo platí. Platí aj napriek ľudskému odcudzeniu, nevere a hriechu. Evanjelista Matúš (Mt 1,23) odkrýva dosah tohto textu pre každého z nás. Do nevery, duchovnej biedy, strachu – posiela Boh znamenie – svojho Syna. Dieťa narodené z panny. Je to tajomstvo, zázrak, veľký čin, za ktorým stojí jedna veľká pravda: Boh chce byť s nami. Nezabúda na svoj ľud. Zasahuje do mojej aj tvojej biedy, aby nás zachránil a priviedol k sebe. V Ježišovi prichádza spása a všetko čo, naháňa strach – diabol, hriech, smrť ... – stráca svoju moc.