Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. decembra 2005

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Pohľad plný radosti. Pozrite, akú lásku dal nám Otec – je to výzva, ktorá krásne vystihuje posolstvo Vianoc. Súvisí s výzvou anjelov – “Nebojte sa” (L 2,10)! Zhoďte, čo vás ťaží, odhodlajte sa na cestu k Ježišovi a s Ježišom! Boh sa vo Svojej láske sklonil k nám, odcudzeným, hriechom poznačeným ľuďom, aby nás prijal do Svojho otcovského náručia. Možno dostať väčšiu možnosť k zmene? Možno nájsť väčšie povzbudenie a nádej? Dnešný sviatok je pre nás veľkým pozvaním k životu s Ježišom. Kráčať bez Neho nemá totiž absolútne žiadny význam. Ježiš svojou láskou, odpustením, milosťou vnáša do celého nášho života novú kvalitu. Pri našich zápasoch, radostiach či starostiach, práci, hľadaniach nie sme sami. On nás vedie, chráni, mení, učí žiť v zodpovednosti a láske. Zotrvajme s Ježišom. Tým, že sa stal jedným z nás, podal nám pomocnú ruku. S vierou prijmime Jeho vedenie, aby sme mohli prejsť cestou našej pozemskej púte do cieľa, ktorý pre nás On Svojím dielom spásy prichystal.