Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. decembra 2005

On (Hospodin) bude súdiť medzi národmi. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Angažované kresťanstvo. Mamička obliekla chlapčeka do sviatočných šiat s napomenutím: “A dávaj si na seba pozor, aby si sa neumazal. Nestúp do blata, nenaháňaj sa s chlapcami, nepúšťaj sa do nijakej bitky; dávaj pozor jedine na to, aby si sa neumazal.” Chlapec samozrejme prišiel domov celý špinavý a na matkine výčitky mal jedinú odpoveď: “Do toho blata som nespadol naschvál, pomáhal som starenke s príliš ťažkým nákupom.” Je sviatočné kresťanstvo a kresťanstvo angažované. To prvé má jedinú starosť, aby sme pekne vyzerali. Do ničoho sa nepúšťame, do nikoho sa nestaráme, len aby sme ostali čistí a nepoškvrnení. To druhé kresťanstvo je pri každej správnej veci. Je tam, kde ide o pravdu a lásku, a spravodlivosť. Púšťa sa do nejednej bitky, do nejedného, aj nerovného, zápasu o lepší svet. Ako Štefan mučeník. Hovoríme mu: angažované kresťanstvo. Tam, kde je boj a zápas, tam sú aj rany a mnoho špiny. A pred Boží trón je naozaj možné prísť len v čistom, bielom rúchu. Prečítaný text hovorí o tom, ako to dosiahnuť. To sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili v krvi Baránkovej. Toto je skutočné kresťanstvo. V každodennom zápase, neraz v špine, a predsa napokon v bielom rúchu, lebo krv Ježiša Krista očisťuje od každého hriechu. Práve preto víťazná cirkev spieva len krátku pieseň. Spasenie nášmu Bohu (kralickí prekladajú spasenie je od Boha). To je naše smerovanie, nie záľuba v hriechu, ale angažované kresťanstvo vo všetkých zápasoch ľudstva o lásku, pravdu, spravodlivosť. Kresťanstvo, ktoré predsa napokon ostáva v bielom rúchu pre zásluhy Pána Ježiša Krista a pre Jeho drahú krv. Vďaka za to nášmu Bohu.