Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. decembra 2005

Veď ani ja, ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali. Koniec a začiatok. Končí sa rok a my začíname textami z evanjelia podľa Jána. Končiaci rok nám pripomína pominuteľnosť a koniec; začiatok evanjelia podľa Jána hovorí o novom začiatku. O začiatku u Boha. O začiatku nového života, ktorý sa stal svetlom ľudí. Sú to dobré slová do všetkých našich spomienok, myšlienok o stratách, o tom, že sme starší, že lekári objavili v našom tele zase nejaké choroby, ktoré nás trápia. Evanjelista hovorí: “Nie je to tak. Je to ináč. Život má aj iné rozmery. Inú výšku a hĺbku a šírku a dĺžku. Život, to nie je len mladosť a strmosť krokov. Život, to nie je len zdravie a úspech. Život, to sú aj víťazstvá, ktoré máme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi” (R 7,25). Život, to je aj výhľad večnosti, to je aj nádej, ktorá nezahanbuje (R 5,5). Život je nesmierne bohatý a garantom, ručiteľom je sám náš Boh. Môžeme sa na Neho spoľahnúť. Preto aj v závere roka Jemu jedinému dôverujeme, Jeho meno oslavujeme a chválime.