Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. decembra 2005

Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Čo vidíme vierou? Vo dne nám svieti slnko, mesiac v noci. Večer si svietime elektrickým svetlom. Na diskotékach a v divadlách býva rozličné osvetlenie, ktoré vytvára primeranú náladu. Uvedomujeme si, že svetlo je dôležité pre vnímanie vecí. Zvláštne osvetlenie spôsobuje, že veci vnímame ináč, citlivejšie. Ako a čím osvetľuje svet Ježiš? V čom je podstata Jeho svetla, osvetlenia? Z viacerých, zvlášť Jánových textov vyčítame, že tým svetlom je láska. Život bez lásky je tmou. Život vo svetle lásky vnímame celkom ináč. Je krásny, dobrý, milý, príjemný. Ježiš vniesol na svet svetlo lásky (R 5,8.5). Tak to vnímame aj v spomienkach na prežitý rok. Boli chvíle tmavé, keď láska hasla, často len blikala, alebo úplne zhasla. A boli možno aspoň krátke chvíle, keď nám zasvietila naplno. My však nemusíme žiť v temnote. Tým, ktorí uverili v Neho, dal moc stať sa deťmi Božími. Vidiacimi. Vidíme vierou. Pane, pridávaj nám viery, aby sme videli v Tvojom svetle.