Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. decembra 2005

Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy! Boh pred nami, za nami a okolo nás. Posledný deň odchádzajúceho roku 2005. Na chvíľu sa chceme zastaviť pred tvárou nášho Boha a poďakovať za všetko, čo sme z Jeho ruky prijali. Dobré i zlé. Predovšetkým za to, že bol s nami a sprevádzal nás na každom kroku. Aj naše putovanie v uplynulom roku sa podobalo putovaniu ľudu izraelského. Zastavili sme sa na okraji púšte. Z jednej strany úrodná krajina, z druhej púšť a piesok. Z jednej strany mnohé dobrodenia a požehnania, a z druhej nehostinné smútky a bolesti. Čo všetko nás stretlo, čo všetko sme prežili. Na nejednom mieste smútok, lebo už nie sú s nami tí, s ktorými sme začali v novom roku. Niektorí stratili prácu, iní upadli do choroby. Ale boli aj dobré veci. Mnohí prácu získali, v mnohých rodinách pribudli narodené deti, iným deti zmaturovali, promovali. Iní vstúpili do manželstva. A vo všetkom bol s nami náš Boh. Nie síce v ohnivom, ani v oblakovom stĺpe. Bol prítomný predovšetkým vo Svojom slove, v Písme svätom. V Tesnej bráne, ak sme si ju čítavali. Každú nedeľu na bohoslužbách. Pri všetkých iných bohoslužobných príležitostiach. Bol s nami. Išiel pred nami i za nami, bol zôkol-vôkol (Ž 139). Cítili sme sa bezpeční v Jeho skrýši (Ž 91). Hoci neraz na okraji púšte. On bol naša ochrana v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ďakujme Mu a oslavujme Jeho meno.