Slovak Czech English German Polish

Január

Nedeľa, 01. januára 2006

Potok Boží plný vody.

Register to read more...

Pondelok, 02. januára 2006

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Utorok, 03. januára 2006

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Streda, 04. januára 2006

Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraeliti hlboko odpadli!

Register to read more...

Štvrtok, 05. januára 2006

Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Register to read more...

Piatok, 06. januára 2006

Naozaj, v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Register to read more...

Sobota, 07. januára 2006

Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Aleluja!

Register to read more...

Nedeľa, 08. januára 2006

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Register to read more...

Pondelok, 09. januára 2006

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú.

Register to read more...

Utorok, 10. januára 2006

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím.

Register to read more...

KALENDÁR