Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. januára 2006

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých. Každé ráno a večer sa v chráme obetoval baránok za hriechy ľudu. Ján Krstiteľ takéhoto baránka vidí v osobe Ježiša Krista. Hovorí o ňom: „Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“ (v. 29). Nie iba jedného národa, ale celého sveta - minulého, prítomného i budúceho. Slová „hriechy celého sveta“ znamenajú hriechy každého človeka, každého jednotlivca. Ježiš sa mal stať jedinečnou i jedinou obeťou, ktorá dokáže uzmieriť Boha. Bol jedinou šancou pre človeka v jeho hriechu a biede. A Ján o tom vydal svedectvo. Ukázal pred ľuďmi na Mesiáša. Dnes žijú okolo teba ľudia, ktorí takisto potrebujú počuť o novej šanci pre svoj život. Potrebujú nájsť istotu v tomto neistom svete, ktorý im ponúka množstvo náhradných riešení, ale nie skutočné východisko. Mojou i tvojou úlohou je ukázať im na Ježiša a odovzdať im poznanie, že On je skutočne tým, koho hľadajú. Pretože – „pre Boha má každý človek cenu, ktorá sa rovná životu Jeho Syna!“