Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. januára 2006

Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraeliti hlboko odpadli! Istý slepý muž žil kdesi ďaleko v rozľahlej americkej divočine. Dopočul sa o istom lekárovi - misionárovi, ktorý by mu snáď mohol pomôcť. A hoci bol slepý, vydal sa na nebezpečnú cestu. Keď dorazil na misijnú stanicu, tamojší lekár ho podrobil viacerým vyšetreniam a napokon ho operoval. Trvalo dlho, kým si mohol dať dole obväzy, ale keď to napokon urobil, zistil, aký je svet okolo neho prekrásny. Tento muž, keď odišiel z nemocnice, obišiel všetky dediny a hľadal ľudí, ktorí boli tiež slepí. A potom ich všetkých zobral so sebou a priviedol ich na misijnú stanicu za lekárom, ktorý mu pomohol. „Priviedol som vám množstvo ľudí“, povedal tomu lekárovi, keď k nemu došiel s celým zástupom, „pretože aj oni potrebujú vidieť!“ Rovnako, ako tento slepý človek priviedol k svojmu lekárovi ďalších slepých, aby im pomohol, ty aj ja, ak sme kresťanmi, mali by sme privádzať ostatných ľudí k Pánovi Ježišovi. Ľudia, ktorí Ho totiž nepoznajú, sú tiež slepí – nevidia dobro, ani krásu ľudského porozumenia a milosrdenstva. Keď Pán Ježiš povolal svojich učeníkov, aby Ho nasledovali, potom oni privádzali k Nemu ďalších. To je poslanie každého kresťana! Ondrej priviedol Petra. Filip priviedol Natanaela. Koho si ku Kristovi priviedol ty?