Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. januára 2006

Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Židia mestečkom Nazaret opovrhovali, pretože v ňom sídlila rímska vojenská posádka. A tak, keď Natanael počul o tom, že Ježiš pochádza z Nazaretu, bol prekvapený. A hoci vyslovil iba všeobecný názor a postoj Židov k tomuto mestečku, tento názor poznačil aj jeho mienku na Ježiša, ktorý odtiaľ pochádzal. Aj my sa stretávame v živote s „všeobecnými názormi“, ktoré v mnohom ovplyvňujú naše myslenie a postoje. Dotýkajú sa nášho každodenného života, ale i života s Pánom Ježišom Kristom. Hovoria: „Myslieť na Boha máš ešte čas!“; „Užívaj si života, kým si ešte mladý!“; „Iba ty si pánom svojho života!“; „Bibliu nemôžeš brať až tak vážne, veď je stará dvetisíc rokov!“... Filip Natanaelovi na jeho otázku odpovedal: „Poď a viď!“ A Natanael šiel, videl a stal sa Ježišovým učeníkom. Keby konal na základe „všeobecne rozšíreného názoru“, že z Nazaretu nemôže vzísť nič dobré, minul by Mesiáša a zahodil svoju šancu na záchranu. Nám sa mnohokrát vidí, že práve naše všeobecne vžité názory nás uchránia pred nebezpečenstvom, pred zlými rozhodnutiami, zbytočne minutým časom, zbytočnými investíciami. Životná skúsenosť Natanaela nám však ukazuje, že to môže byť práve naopak. Pre „všeobecne rozšírený názor“, ktorý neberie do úvahy „svetlosť výnimky“ môžeme zahodiť mnoho nádherných príležitosti. Môžeme sa ochudobniť o mnohé priateľstvá, skúsenosti, vzťahy, ale najmä – môžeme zahodiť svoju jedinú príležitosť na spasenie a večný život.