Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. januára 2006

Naozaj, v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela! V Ježišovej dobe trvali svadobné hostiny celý týždeň. Hostina sa usporiadala pre obrovské množstvo hostí a celý týždeň prebiehali oslavy na počesť novomanželov. Mnohokrát boli pozvaní všetci obyvatelia mesta a ľudia prichádzali, pretože odmietnuť pozvanie na svadobnú hostinu sa považovalo za urážku. A aby sa toľko ľudí mohlo zúčastniť na svadbe, musela byť pripravená do všetkých detailov. Ak došlo víno, bola to pre hostiteľa veľká hanba a poníženie. Bol tým vlastne porušený nepísaný zákon o pohostinnosti. Svadba v Káne Galilejskej mohla dopadnúť ako obrovské fiasko – ale štedrovečernej večeri, iba pri vysvietenom kostole, pri vianočných prograbol tam Ježiš! Môže tento „malý“ problém naozaj zaujímať Božieho Syna? Príbeh svadby v Káne nám hovorí, že áno. Zreteľnejšie sa to nedá ani vyjadriť: Ježiš, ktorý prišiel na túto zem s najväčším poslaním v histórii celého ľudstva – s poslaním zachrániť svet, ten istý Ježiš je Spasiteľom aj v „drobných“ každodenných starostiach. Len si to pokojne priznajme: „Náš život, to sú ustavičné ťažkosti!“ Smieme o nich povedať Ježišovi. Smieme Mu s vierou priniesť svoje prázdne nádoby a On ich naplní novým požehnaním.