Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. januára 2006

Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Aleluja! Pre mnohých ľudí to znamená vychutnávať si život a brať plným priehrštím všetko, čo ponúka, nepozerajúc sa pri tom na cenu, ktorú budú musieť zaplatiť. Mohli by sme povedať, že aj v jeruzalemskom chráme sa žilo naplno. Konali sa tam bohoslužby, stretávali sa tam ľudia, obchodovalo sa tam, kupčilo. Dokonca náboženskí vodcovia zdôvodňovali tento obchod ako pomoc prichádzajúcim. A navyše to považovali za unikátnu príležitosť, ako získať peniaze pre chrám. Na prvý pohľad výborná myšlienka. No v samotnej podstate išlo skôr o obrovskú neúctu voči Hospodinovi tým, že z Jeho domu si urobili trhovisko. Už nie bohoslužba, ale obchod bol na prvom mieste. Pán Ježiš bol mužom činu. A tak sa prejavil aj v tomto prípade. Šiel do chrámu, urobil si bič a povyháňal všetkých predavačov a peňazomencov. Postavil sa zoči-voči zlu. Pre Neho to, že si ľudia urobili trhovisko z domu Jeho Otca, bolo zlo! My, ľudia, mnohokrát zle chápeme Ježiša najmä v jednom bode – podľa nás, pretože je tak úzko spojený s láskou, musí byť automaticky vtelená jemnosť a sladkosť. Samozrejme, že je stelesnením Lásky, ale to neznamená nijaké rozmaznávanie a sladké rečičky. Miloval ľudí v chráme tak, že išiel dnu a napomenul ich. Nás dnes miluje tak, že nám ukazuje, ako máme čeliť a odolávať pokušeniu. Ježiš žil svoj život naplno. Aj keď bol slobodný – ďaleko od zlého a od hriechu, nebál vzoprieť sa im. Keď vidíme hriech, máme ho tak, ako On, pomenovať, otvorene proti nemu vystúpiť a odstrániť ho z nášho života. Čo by urobil Ježiš? Určite by nesedel len tak a nenariekal nad tým, aké je všetko hrozné a zlé. On vstal, šiel a bojoval proti hriechu. A zvíťazil! To isté dnes môžeš urobiť aj ty!