Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. januára 2006

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! Nechcem vás teraz presviedčať, že je apríl, keď je január. Ale – „už ste niekedy naleteli?“ Stali ste sa obeťou nepodloženej, či nesprávnej informácie? 1. apríl je 1. apríl! Chytáky sú však bežnou praxou každodenného života. Ako na „chyták“ sa mnoho ľudí pozerá aj na zvesť evanjelia. Celá tá záležitosť so smrťou Pána Ježiša im pripadá nevierohodná, trápna, či až zbytočne nafúknutá. A Jeho vzkriesenie? Hotová rozprávka. Veď je to proti prírode! Čo sú to za chytáky? Apoštol Pavol v dnešnom texte konštatuje: „... ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil...“ (v. 27). Mohli by sme povedať, že Boh si so svetom zahral hru na skrývačku. „Keďže si ma, svet, nenašiel svojou múdrosťou, Ja som sa dal nájsť tým, ktorí sú pre teba bláznami!“ Sme teda my, kresťania, naozaj padnutí na hlavu a nechali sme sa osudne nachytať? Samozrejme, že nie! „Lebo Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou“ (1K 1,18). V tejto moci Boh môže využiť moju slabosť lepšie ako silu, moje chyby lepšie ako moje úspechy, moju nevedomosť lepšie ako šikovnosť, moje poníženie lepšie ako povýšenosť, moju neistotu lepšie ako sebadôveru. Nesnažme sa preto nájsť Boha svojimi vlastnými silami a ohúriť Ho svojou vlastnou múdrosťou. Práve naopak – dovoľme Bohu, aby nás našiel a spasil bláznovstvom kríža. „Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.“