Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. januára 2006

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú. Nepáči sa ti, aký si sa narodil? Naroď sa znovu! Objavilo sa kedysi na jednej kresťanskej internetovej stránke. Viem si predstaviť údiv človeka, ktorý netuší, o čom môže byť reč. Narodiť sa znovu? Ježišovmu vyjadreniu sa diví aj Nikodém, ktorý patril k duchovnej elite národa. Človek nemôže dať duchovný život sám sebe, môže ho iba prijať z Božej ruky. Duch Svätý dáva život, oživuje. Túto lekciu Nikodém potreboval, aby neostal v omyle, že človek môže byť zachránený dodržiavaním zákona. Tým najdôležitejším nie je ľudské, ale Božie konanie. Človek sa môže narodiť znovu iba tak, že sa narodí zhora - z Boha. Dovoľ teda Bohu, aby ti dal nový život skrze Svätého Ducha a ďalej pri tebe konal!