Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. januára 2006

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. „Všetko, čo potrebuješ je láska“, spievali Beatles a podobné piesne o láske nám znejú z rádia každý deň. Láska je to, čo hľadáme, potrebujeme, po čom túžime. Bez lásky, bez blízkych vzťahov vnútorne umierame. No aj tí, ktorí sú nám najbližší nás môžu zraniť a my sami často zraňujeme, hoci nechtiac. Je tu však niekto, kto nás miluje oveľa väčšou láskou. On obetoval svojho vlastného Syna kvôli tebe a kvôli mne. Sklonil sa k nám najnižšie ako sa len dalo, aby nám, pre hriech odsúdeným na smrť, ponúkol „amnestiu“, aká v ľudských dejinách nemá obdobu. On nechce, aby niekto zahynul, ale rozhodnutie necháva na slobodnej vôli každého človeka. Čo s tým urobíš? Prijmeš Jeho ponuku alebo ju odmietneš? Jeho láska nie je len prázdnou frázou, ale realitou, o ktorú sa aj dnes môžeš oprieť.