Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi. Viete ktorá smerová tabuľa je najlepšia? Tá, ktorá nám ukazuje správny smer. Nezáleží na tom, z akého je materiálu, či je stará alebo nová. Predstavme si však človeka, ktorý sa napríklad vyberie do Bratislavy a dôjde iba po prvú smerovú tabuľu s nápisom Bratislava. Do Bratislavy mu chýba možno aj viac než sto kilometrov. Absurdita? V duchovnej oblasti sa často stáva, že ľudia neprídu až k Ježišovi, ale uviaznu pri niekom, kto mal na Neho ukazovať. Môže to byť farár, vedúci mládeže alebo niekto, kto zvestuje Ježiša na evanjelizácii... Takému človeku sa ľahko môže stať, že sústreďuje pozornosť, možno aj nevedomky viac na seba, najmä ak sa mu darí a ľudia ho chvália. Ján Krstiteľ mal uznanie svojich učeníkov a tí boli znepokojení, že ľudia idú viac za Ježišom a Ján stráca na popularite. On im však znova pripomína svoje poslanie – pripraviť cestu Ježišovi. Sláva patrí Ježišovi a on sa z toho úprimne teší. On je len smerovou tabuľou, ktorá má ukazovať na Ježiša a jeho najväčšou túžbou je ukazovať správne. Na koho chceš dnes ukazovať ty?