Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. januára 2006

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Táto otázka stále vyvoláva mnohé diskusie a názory na ňu sa rôznia. Odpovede ponúka bulvárna tlač, populárne knihy, sekty i rôzne cirkvi. Ktorú odpoveď si vybrať? V tomto odseku nachádzame niekoľko jasných vyjadrení o Ježišovi, Jeho pôvode i poslaní. Ježiš prišiel zhora, je od Boha. Má zvláštny mandát hovoriť o Bohu, lebo to nie sú iba nejaké dohady a predstavy typu: „Ja si Boha predstavujem takto...“. Jeho svedectvo o Bohu je z prvej ruky, svedčí iba o tom, čo videl a počul. Nie je iba jedným z učiteľov či prorokov, má zvláštne postavenie. Boh mu dal úplnú právomoc zachrániť človeka. Preto je veľmi dôležité, aký postoj k Ježišovi zaujmeš Ty. Kým je Ježiš pre Teba? O svojej budúcnosti rozhoduješ už dnes. Kto má Syna, má život. Bolo by tragické odmietnuť takú veľkú amnestiu, ktorú ponúka aj Tebe.