Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. januára 2006

Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Všetci poznáme ten pocit, keď sa nám zdá, že veci, ktoré nás čakajú, sú nad naše sily. Keby podobným pocitom prepadol Józua, vôbec by som sa tomu nečudovala. Veď stojí pred ním naozaj nadľudská úloha - priviesť veľký národ do zasľúbenej krajiny. Nastupuje po Mojžišovi, ktorý sa prejavil ako skutočná vodcovská osobnosť. Povedať si: „ja to nezvládnem“, by bolo úplne prirodzenou ľudskou reakciou. Preto mu Boh vraví: „Buď silný a odvážny“. Opakuje mu to niekoľkokrát, aby ho viedli práve tieto slová. Podobné slová adresuje svojím služobníkom aj dnes. Neboj sa a pridŕžaj sa Boha a Jeho Slova. A napriek všetkému ťa ani dnes nečaká nič, čo by si ty spolu s Bohom nemohol zvládnuť.