Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. januára 2006

Výrok Hospodina, Pána: ... K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. „Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina“, hovorí ľudová múdrosť. Sú však aj prípady, kde toto príslovie neplatí – Boh môže zmeniť aj vlka na baránka. Toto zväčša odporuje našej skúsenosti, najmä, ak ide o takých ľudí ako sú prostitútky, väzni, narkomani... Rachab by podľa našich meradiel určite nedostala šancu, no Boh ju postavil na čestné miesto, o ktorom mohli mnohé slušné izraelské ženy iba snívať. Len málo žien bolo zapísaných v Ježišovom rodokmeni, a ona, bývalá prostitútka, tam je. Ako je to možné? Rachab najprv len počula o tom, aké znamenia Boh koná v Izraeli a to na ňu urobilo dojem. Spoznáva, že to nie je len tak, že za tým musí byť skutočný Boh. Uverila a viera zmenila jej zmýšľanie. Jej slová obsahujú vyznania, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani rodení Izraeliti. Neostala však iba pri slovách. Keď k nej prišli vyzvedači, rozhodla sa konať. Neboli to maličkosti – koná proti záujmom mesta, rozhodne sa opustiť všetko, čo doteraz mala a pripojiť sa k neznámemu ľudu. Takú odvahu viery nemala ani Lótova žena, hoci k nim prišli anjeli. Právom je Rachab uvedená do galérie hrdinov viery (Židom 11). Jasne nám ukazuje, že Boh je silný a žiadne naše zlyhania, minulosť, povahová črta nie sú pre Neho prekážkou. Rachab je jasnou ukážkou toho, že pre Boha neexistujú beznádejné prípady.