Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. januára 2006

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Keď sa raz Karola Bartha už ako známeho teológa pýtali, čo považuje za svoj najväčší objav v teológii, vraj odpovedal slovami detskej piesne „Má Pán Ježiš, má ma rád.“ Na to, aby sme mohli prijať spasenie od Boha skutočne nepotrebujeme nadpriemernú inteligenciu, či špeciálne vzdelanie. Naopak, naša ľudská múdrosť môže byť prekážkou vo vzťahu k Bohu i k ľuďom. Múdry ľahko prepadne myšlienke, že Boha a ani iných v podstate nepotrebuje. Ten, kto si nezakladá na sebe a svojich schopnostiach, je otvorený voči konaniu Ducha Svätého. Pavol sa ako židovský učenec isto mal aj čím pochváliť, ale nerobí to – preto, aby bol oslávený Ježiš. Dôraz kladie na Krista a Jeho kríž, na ktorom umiera každá ľudská sláva. Je tak uchvátený Ježišovým krížom, že všetko ostatné je pre neho ničím. Je to aj tvoj najväčší objav života?