Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. januára 2006

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Áchán sa dopustil krádeže. Ukradol to, čo bolo pre človeka nedotknuteľné. Po tomto čine nenechalo nešťastie na seba dlho čakať. Hospodin sa odvrátil od svojho ľudu a on prehral banálnu bitku, v ktorej zaplatilo za Áchánovu krádež 36 mužov životom. Okrem straty na životoch tu išlo aj o otázku, či nebude týmto činom zmarený Boží plán s Izraelom v kanaánskej zemi. Áchán prestúpil nielen zákaz kradnutia chrámového pokladu, ale krádežou plášťa a zlatého prúta, ktoré slúžili k magickým úkonom - vešteniu, prestúpil aj zákaz zavádzať pohanské praktiky. Jeho ťažké previnenie nesie v sebe nebezpečenstvo kliatby pre celý národ. Je porušením Božej zmluvy, ktorou Izrael stojí i padá. Pre spoločenstvo Božieho ľudu niet väčšieho nebezpečenstva, než zneužitie Božích vecí na vlastné ciele.