Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. januára 2006

Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza po rovnej zemi. V správach často počúvame o tom, ako sa dokážu dostať rozliční podvodníci k peniazom hlavne starších ľudí. Oklamú ich a potom okradnú. Niečo podobné sa môže stať aj úprimne veriacim ľuďom. Nie sú zvyknutí klamať, boja sa niečo predstierať a tak očakávajú od svojho okolia celkom prirodzene úprimnosť a čestnosť. Aj Gibeónci sa dopustili podvodu na Izraelitoch. Zaranžovali pekné divadelné predstavenie o ďalekej púti, úmornou cestou poškodenom a zničenom oblečení, tvrdom chlebe, popraskaných mechoch na víno. Predstierali, že prichádzajú zďaleka, kvôli Hospodinovi, lebo počuli o Jeho sile a túžia po tom, aby Izraeliti uzavreli s nimi zmluvu. Izraeliti im uverili. Neradili sa s Pánom Bohom. Mysleli si, že s takouto maličkosťou Ho nemusia obťažovať a zmluvu uzavreli. Keď vyšla pravda najavo, nedalo sa už nič robiť. Hospodin chce, aby sme sa s Ním radili. Zvlášť vtedy, keď k nám hovoria neznámi ľudia veľmi zbožnou rečou. Aj diabol dokáže hovoriť zbožne. Aj s Pánom Ježišom Kristom pri pokúšaní na púšti tak hovoril. Používal dokonca slová z Biblie. Pán Ježiš spoznal diablove úmysly a aj nám odkazuje, že nie každý, kto hovorí ´Pane, Pane´, patrí do kráľovstva nebeského. Najlepšie sa poradíš, ak otvoríš Písmo.