Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. januára 2006

Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! V príbehu izraelského národa sme svedkami toho, ako sa proti Izraelu stavia druhá koalícia. Tentoraz zložená zo severných národov. Józua stojí pred podobným zápasom ako sme čítali včera. Opäť však zaznieva hlas Boží (v. 6), aby sa Józua a ľud nebál, lebo Hospodin im znovu vydá krajinu s jej obyvateľmi do rúk. Aj keď proti nemu stojí presila vojakov, majúca najmodernejšiu vojenskú techniku. Aj keď ich je ako „piesku na morskom brehu“, stále je to málo, veľmi málo, pretože s Józuom a izraelským vojskom sa do boja chystá sám Hospodin. Už druhý deň prežívame vzácnu istotu plynúcu zo Slova Božieho, ktorá nás ma povzbudiť do každodenného zápasu viery. Hospodin bude s tebou. Posilní svoje ochabnuté ruky, upevni klesajúce kolená. Aj dnes nás Božie Slovo uisťuje, ak Boh za nás, kto proti nám? Aj dnes je deň, keď sa oplatí vstať do zápasu o Božie kráľovstvo. Keď sa oplatí niesť svedectvo o Božej láske k ľuďom. Keď sa oplatí, bojovať o pozitívny charakter cirkvi, zboru, rodiny. Najprv na kolenách vo svojom srdci a potom aj vo svojom okolí. Tak smelo do tohto zápasu, Boží bojovníci. Amen.