Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. januára 2006

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Útočištné mestá existovali, aby sa mohol do nich ukryť človek, ktorý niekoho zabil. Neúmyselne, nešťastným nedopatrením. V tej dobe panovalo medzi púštnymi národmi právo príbuzného pomstiť smrť svojho blízkeho. Bolo to kruté púštne právo. Preto boli zriadené takéto mestá. Spolu ich bolo šesť. Pán Boh chcel prekaziť ľudské plány na krvnú pomstu. Zaujímavé je, že všetky boli spomedzi lévijských miest. Levíti bol kňazský rod, ľudia, ktorí slúžili Bohu po celý život. Je v tom veľmi krásna symbolika. Len tam, kde sa vzýva Hospodin, kde je uctievaný, kde sa Mu ľudia klaňajú a slúžia Mu, tam sa nachádza milosť, odpustenie, zľutovanie, ochrana. Kde je Boh prítomný, tam je odpustenie. Kde Boh prebýva, tam je nový začiatok pre človeka. Tam človek získa „nové srdce“. U Boha je prichystaná milosť a odpustenie pre všetkých nás, ľudí. Siaha na teba diabol a zlo? Bojíš sa o svoj život? Bojíš sa o svoju budúcnosť? Tak hľadaj aj dnes Boha! Ukry sa do Jeho náručia! Pán je tak blízko. Volaj na Neho aj dnes vo svojej modlitbe! Pri Ňom aj v dnešný deň bude každý z nás v bezpečí. Amen.