Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. januára 2006

Upevni svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť. Včerajší príbeh má svoje pokračovanie v dnešnom texte. Pinchas a ďalší vyslanci chceli poznať dôvody domnelého prestúpenia svojich bratov - stavby veľkého oltáru pohanským božstvám. Skutočnosť však bola iná. Keď ostatní členovia národa počuli vysvetlenie svojich bratov, veľmi sa im zapáčila myšlienka, s ktorou stavali veľký oltár. Vďaka múdrosti ľudí sa predišlo veľkej brato-vražednej vojne. Bojové napätie sa premenilo na radosť a všeobecné upokojenie oboch strán. Presne tak. Dôsledná, poctivá úprimná komunikácia môže zachrániť „množstvo životov v brato-vražedných vojnách“. Verím tomu, že množstvo problémov, ktoré zažívame v našich každodenných vzťahoch, by sa pominulo, keby sme sa dokázali medzi sebou úprimne porozprávať. Kvalitná komunikácia, odvaha vstúpiť do dialógu, je jednou z veľkých nádejí pre naše manželstvá, rodiny, vzťahy medzi kolegami v práci, pre naše zbory, cirkev i štát. Buďme teda odvážni a rozprávajme sa medzi sebou a hľadajme riešenia na otázky, ktoré nás trápia a s ktorými zápasíme v každodenných medziľudských vzťahoch! Nespoliehajme sa len na naše domnienky a úsudky, nie vždy musia byť pravdivé. Aj tento deň môže byť iný. Chceme sa ešte spolu rozprávať?