Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. januára 2006

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni. Predstavte si, že by za vami niekto prišiel a spýtal sa vás: „Povedz mi, kto je Boh?“ Ako by ste odpovedali? Martin Luther v jednom zo svojich spisov hovorí: Boh je pre nás to, čomu pripisujeme najväčší význam vo svojom živote. Čo je teda najdôležitejšie v mojom živote? Akého boha uctievam? Mnohí si nesprávne myslia, že úhlavným nepriateľom viery a jej protikladom je ateizmus. To, čo často považujeme za ateizmus, však môže kriticky očisťovať zdeformované podoby viery. To, čoho by sme sa mali skutočne obávať a čo by sme mali považovať za opak viery, je modlárstvo, povera. Modlárstvom je zotročený ten, kto vzdáva úctu niečomu, čo si ju v skutočnosti nezaslúži. Kedysi bol v Rímskej ríši obľúbeným stavebným materiálom mramor. Keď v niektorom kuse vznikla trhlina a hrozil rozpad, majstri diery zalepili voskom a mramor predali ako dobrý a bezchybný kus. Majiteľovi sa však po čase rozpadol. Až neskoro zistil, že vlastne kúpil brak. Podobne je to aj s uctievanými modlami. Pokladáme ich za vzácne a hodné úcty a netušíme, že v ich vnútri sú praskliny, ktoré vedú k rozpadu. Stará zmluva Izraelitov znova a znova varuje pred modlárstvom, do ktorého stále upadali. Cudzím bohom dávali prednosť pred Hospodinom, Bohom Izraela. Novodobými „cudzími bohmi“ sa môžu stať peniaze, vzdelanie, veda, politika, sex, úspech, moc... Samozrejme, život bez nich by sme si nevedeli predstaviť a sú dôležité. Problém nastáva vo chvíli, keď si z nich spravíme modlu - keď ich postavíme na prvé miesto v živote, ak im budeme vzdávať najvyššiu úctu, ak si z nich urobíme boha, ak sa nimi necháme zotročiť. S modlárstvom však môžeme bojovať. Tak, že si nakloníme srdce k tomu, čo je jeho opakom – k viere. Tomáš Halík hovorí, že viera je dôvera v to, čo tvorí základ a hlbinu života a čo je dôvery, lásky a nádeje skutočne hodné. Nakloňme preto aj my svoje srdcia k Hospodinovi, Bohu Izraela!