Slovak Czech English German Polish

Január

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Čítať ďalej: Streda, 11. januára 2006

Štvrtok, 12. januára 2006

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. januára 2006

Piatok, 13. januára 2006

Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme.

Čítať ďalej: Piatok, 13. januára 2006

Sobota, 14. januára 2006

Výrok Hospodina, Pána: ... K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Čítať ďalej: Sobota, 14. januára 2006

Nedeľa, 15. januára 2006

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. januára 2006

Pondelok, 16. januára 2006

Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte!

Čítať ďalej: Pondelok, 16. januára 2006

Utorok, 17. januára 2006

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Čítať ďalej: Utorok, 17. januára 2006

Streda, 18. januára 2006

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.

Čítať ďalej: Streda, 18. januára 2006

Štvrtok, 19. januára 2006

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. januára 2006

Piatok, 20. januára 2006

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Čítať ďalej: Piatok, 20. januára 2006