Slovak Czech English German Polish

Január

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Register to read more...

Štvrtok, 12. januára 2006

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Register to read more...

Piatok, 13. januára 2006

Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme.

Register to read more...

Sobota, 14. januára 2006

Výrok Hospodina, Pána: ... K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších.

Register to read more...

Nedeľa, 15. januára 2006

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Pondelok, 16. januára 2006

Nebojte sa potupy od ľudí, a ich hanobenia sa neľakajte!

Register to read more...

Utorok, 17. januára 2006

Zachovávajte moje ustanovenia a plňte ich; ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.

Register to read more...

Streda, 18. januára 2006

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať.

Register to read more...

Štvrtok, 19. januára 2006

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky.

Register to read more...

Piatok, 20. januára 2006

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Register to read more...

KALENDÁR