Slovak Czech English German Polish

Január

Utorok, 31. januára 2006

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

KALENDÁR