Slovak Czech English German Polish

Február

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Register to read more...

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Register to read more...

Piatok, 03. februára 2006

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy!

Register to read more...

Sobota, 04. februára 2006

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto sa z mojej ruky nevyslobodí.

Register to read more...

Nedeľa, 05. februára 2006

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam.

Register to read more...

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval?

Register to read more...

Streda, 08. februára 2006

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Register to read more...

KALENDÁR