Slovak Czech English German Polish

Február

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Čítať ďalej: Streda, 01. februára 2006

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. februára 2006

Piatok, 03. februára 2006

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy!

Čítať ďalej: Piatok, 03. februára 2006

Sobota, 04. februára 2006

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto sa z mojej ruky nevyslobodí.

Čítať ďalej: Sobota, 04. februára 2006

Nedeľa, 05. februára 2006

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. februára 2006

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. februára 2006

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval?

Čítať ďalej: Utorok, 07. februára 2006

Streda, 08. februára 2006

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Čítať ďalej: Streda, 08. februára 2006

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. februára 2006

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Čítať ďalej: Piatok, 10. februára 2006