Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. V súčasnosti sa šíri presvedčenie, že viera je osobnou, vnútornou, subjektívnou záležitosťou jednotlivca. Je pravda, že sme individuality, jedinečné originály, ale nemali by sme byť individualisti. Potrebujeme jeden druhého, aby sme si navzájom, z generácie na generáciu odovzdávali štafetu svedectva o skutkoch Hospodinových. Môžeme to síce skúšať sami, ale po krátkom čase vyhasneme ako uhlík, ktorý vypadne z pahreby. Aj Izrael slúžil Hospodinovi, kým žil Józua a starší, ktorí Józuu prežili a poznali všetky skutky Hospodinove. Sme ako kŕdle divých husí, ktoré odlietajú do teplých krajín. Tie pri lete tvoria formácie v tvare písmena V a mávaním krídel vytvára každá hus vztlak pre tú, ktorá letí v bezprostrednej blízkosti za ňou. Vďaka tomu doletia o vyše 70 percent ďalej, akoby doletela každá hus jednotlivo. To, čo vedia obyčajné divé husi, mali by pochopiť aj kresťania. Aj keď žijeme v dobe individualizmu, potrebujeme spoločenstvo ľudí, ktoré nám dá novú silu a energiu letieť neľahkým životom do zasľúbenej zeme. Len čo niektorý vták vypadne z formácie, pocíti veľký odpor vzduchu a rýchle sa vracia späť, aby využil výhodu letu v kŕdli. Aj my to môžeme skúšať aj sami, no bude to namáhavý let.