Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému. Náš život by sme mohli prirovnať k obrazu, ktorý maľuje Boh. Človek však neraz vytrháva Bohu štetec z ruky a túži maľovať obraz svojho života podľa vlastných predstáv. A tak z toho, čo malo byť pôvodne umelecké dielo, zostáva iba detská čmáranica. Nie je jednoduché pokoriť sa a dovoliť Bohu, aby stvárňoval obraz nášho života. Nie je jednoduché pýtať sa na Jeho vôľu. Nikto nám však nedokáže dať lepší návod na život ako Ten, kto nás stvoril, pretože On nás pozná najlepšie. Aj Ježiš v Getsemanskej záhrade sa pýtal Boha, aká je Jeho vôľa pre jeho ďalšiu cestu. Musel vybojovať ťažký zápas sám so sebou, kým dokázal prejsť cestu od prosby: „Otče, odvráť odo mňa tento kalich“, k pokornému vyznaniu: „Ale nie ako ja, ale ako ty chceš, Otče, nech sa stane“. Poslušnosť je schopnosť prijať a akceptovať Božiu vôľu, aj keď znamená, že budeme musieť trpieť a Jeho odpoveď odporuje našej vôli a predstavám. Boží hlas nás volá k tomu, aby sme vyšli zo svojej vôle, svojich predstáv a želaní a prijali Jeho vôľu, aj keď sa nám zdá byť tvrdá. Každý, kto chce prežiť zmysluplný život, život v pravde, musí sa pokoriť a dovoliť Bohu, aby maľoval obraz jeho života. Prosme Ho aj dnes spolu s Ježišom: „...buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“. Prosme Ho spolu s latinsko-americkým teológom H. Camarom: „Urob zo mňa dúhu obsahujúcu všetky farby, v ktorej sa láme tvoje svetlo. Urob zo mňa čoraz väčšiu dúhu, ktorá oznamuje pokojné počasie po búrkach na mori.“