Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam. Význam niektorých mien v Božom Slove nám môže o ich nositeľoch veľa povedať. Mať len pekné meno je však veľmi málo a nič to neznamená. Debora – znamená včela. Bárák znamená blesk. Týchto dvoch posiela Boh spolu. Po dvoch posielal aj Pán Ježiš učeníkov. Iste, ak by ľudia vyberali dvojice, tak by len ťažko vybrali včelu a blesk, veď to je prinajmenšom čudná kombinácia. Boh však vidí u nich výsledok práce, ku ktorej ich povolal. Debora udáva smer a Bárák chce mať ľudsky niekoho pri sebe. Aj nám niekedy treba jedno aj druhé. Kapitola sa začína slovami: „Izraeliti zase robili, čo je zlé v očiach Hospodinových.“ Vyznieva to, akoby robenie zlého bolo pre nich príjemné, keď je pri tom slovko „zase“. Aj pre nás je tu však napomenutie a trest. Áno, aj dnes. Kanaánsky kráľ Jábín panoval nad Izraelitmi, lebo Hospodin mu ich vydal do rúk. Keď však Božie deti tvrdo utláčal, volali o pomoc. Kráľ Jábín zobral spravodlivosť do svojich rúk a potom Hospodin sa stal jeho sudcom. Hospodin ho pokoril, jeho vojvodca zomrel. Uvažuj, či je možné pokorne sa skloniť pred Božím Slovom, alebo potrebuješ, aby ťa Hospodin pokoril ináč? 1Pt 5,6: Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.