Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. Celkom iste nemusíme prinášať žiadne obete, ako to čítame o Gideonovi. Veď na vrchu Golgota bola prinesená obeť Baránka Božieho, ktorá je dostatočná. Ak však naši otcovia, či deti stavajú oltáre falošným bôžikom, nemáme mlčať. Hospodin hovorí Gideonovi: „Zbúraj Baalov oltár i ašéru, ktorá stojí pri ňom.“ Čo je mojím falošným bôžikom? Aký falošný oltár mi zakrýva Krista? Celý dnešný text by nás mal viesť k pokore a nastaveniu zrkadla, čo je v mojom živote falošné. A čo je falošné v našich cirkevných zboroch, v našej bohoslužbe? Nemali by sme si čítať povrchne. Týka sa to aj nás. A predsa je to naše výsostné územie, my máme vyjadriť, čo je pre nás dôležitejšie, ako Pán Ježiš. Ak túžime, aby sa to zmenilo, je potrebná naša úprimnosť. Až potom nám môže pomôcť Pán Ježiš bojovať s našimi falošnými oltárikmi. Hospodin k nám hovorí, a to by nás malo viesť k pokore. Počúvajme pozorne a pokorne.