Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. februára 2006

Mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi; budú mojím ľudom. Zbúrať oltár Baalov bol len začiatok, boj sa tým neskončil. Teraz sa nepriatelia vo veľkom počte zhromaždili proti Gideonovi. Nádherná rovina Jezreel sa stala ich táborom. Spoločný nepriateľ zjednocuje kmene Božieho ľudu, aby sa bránili. Konajú tak v mene Božom, je tam modlitebný zápas i zápas o Božiu vôľu. Ak čítame o rúne, ktoré kladie Gideon, nemá nás to viesť ku kladeniu rúna, ale k poznaniu, že nájsť Božiu vôľu je zápas. Nie je to niečo automatické a samozrejmé. Gideon znamená lámač, búrač. Teraz musí budovať jednotu ľudu v Bohu. Jednota Božieho ľudu nám má byť vždy vzácna. Kristus nerozdeľuje a nemôže rozdeľovať, ani v živote. Žiaľ, často na to zabúdame, alebo je v tom našom konaní veľa ľudského a je ťažké priznať si to. Gideon buduje jednotu, lebo je citlivý na hlas Ducha Božieho. Ten ho vedie v praktickom konaní - zatrúbil na trúbu, vyslal poslov a dal sa k dispozícii Bohu. Záleží nám na jednote v Kristovi? Nehľadáme len presadenie svojej vôle? Pán Ježiš zjednocuje a vedie. Konajme praktické kroky pre jednotu a dajme sa k dispozícii nášmu Spasiteľovi so všetkým, čo nám zveril - hmotné i duchovné.