Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. februára 2006

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa. Vlastné celý týždeň čítania Božieho Slova o Debore, Bárákovi a Gideonovi nás viedol k poznávaniu Hospodina a toho, ktorého poslal pre našu záchranu Pána Ježiša Krista. To je pravá rozumnosť - poznať Pána Ježiša Krista, ktorý je cestou k večnému životu. Ľudia vždy radi hovoria, koho poznajú, s kým sa zoznámili. Čím viac a lepšie poznáme nášho Spasiteľa, o to viac dôvery môžeme mať k Nemu. Veď aj my si môžeme privlastniť Božie sľuby, že preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Je nádherné tešiť sa na život Človek narodený zo ženy žije krátko... Vypučí ako kvet a zvädne... Mizne v Božom kráľovstve, ale Božie sľuby sa vzťahujú aj na život na zemi. Všetci, ktorí v svojom živote poznali Hospodina a Božieho Syna, svedčili o tom, že to bolo na celom ich živote to najlepšie. Boží muž Jób po ťažkej skúške v svojom živote vyznal: „Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo.“ (Jób 42,5) Z čoho máš najväčšiu radosť? Čím sa najčastejšie chváliš? Ak sa chceme nejakou vecou chváliť, chváľme sa tým, že poznáme a poznávame milujúceho Boha. Nemali by sme sa báť hovoriť o svojom spoznávaní a skúsenostiach, ktoré máme v svojom živote s Pánom Ježišom.