Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. februára 2006

Chránil si ho (národ) sťa zrenicu oka. Gideon odmietol ponuku Izraelitov, aby panoval nad nimi, dokonca aby sa stal zakladateľom panovníckej dynastie. Tým nám je tento sudca sympatický – a nielen nám. V Žid 11, 32 je menovaný medzi svedkami viery, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá. Sám však podľahol pohanskému vplyvu, rovnako ako Áron, ktorý zo zlatých náušníc Izraelitov ulial zlaté teľa. Zo zlatých šperkov urobil modlu, ktorá sa stala osídlom pre jeho dom aj pre celý Izrael. Sám žil životom pohanských vládcov, keď si vydržiaval hárem a mal množstvo potomkov. Spreneveril sa Hospodinovi tak, ako neskôr aj kráľ Šalamún. Dajme si pozor, aby sme sa nedostali do osídiel, ktoré nás môžu opanovať tak, že nebudeme žiť podľa Božieho zákona. Nech je naším Pánom Ježiš Kristus, ktorý nás plne ovládne a my Ho budeme nasledovať. V mnohých našich domácnostiach často visel a snáď aj visí na stene zarámovaný nápis z Joz 24, 15: „Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ Majme tieto slová napísané v srdciach a riaďme sa nimi! Nech v našom živote panuje len On!