Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. februára 2006

Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly? Jótám bol jediný, ktorý prežil masakru, keď Abímelech povraždil všetkých Gideonových synov. Prv ako odišiel, aby bol mimo dosahu Abímelechovej moci, oznámil obyvateľom Síchemu súd, ktorý ich stihne za to, čo urobili. Použil k tomu formu bájky o voľbe kráľa stromov. Tým dal najavo, že si zvolili za kráľa neužitočný bodliak, ktorý sa stane ich záhubou. Z užitočných stromov sa nik nechcel „vznášať nad stromami“ a opustiť svoje ovocie, ktorým prináša úžitok. Vidíme v tom jednak poukázanie na Hospodinovo právo panovať, jednak na veľkosť Božieho ľudu v službe. Kresťan ako jednotlivec aj cirkev ako spoločenstvo majú dokazovať toto poslanie: prinášať ovocie, a tak sa dokázať ako Ježišovi učeníci. Tak to sám Pán nielen povedal, keď poukázal na veľkosť v službe, ale aj sám ukázal príklad. Veď On neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil (Mt 20, 25 – 28). Kedykoľvek chcela cirkev vládnuť, spreneverila sa svojmu poslaniu. Kedykoľvek chce byť kresťan veľkým v svetskom zmysle, zabúda, že jeho veľkosť je v službe Bohu a blížnym.