Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. februára 2006

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? V období sudcov bol kmeň Ammóncov na vrchole svojej moci. Boli to potomkovia Ben Ammího, ktorého počala Lótova mladšia dcéra, keď spala so svojím opitým otcom. Krajina Ammóncov ležala na východ od Jordánu naproti Jeruzalemu. Na juh od Ammónu bolo územie Moábcov, čo bol zasa národ, ktorého praotec sa narodil Lótovej staršej dcére. Ammónci a Moábci boli zvyčajne spojencami, preto poraziť ich nebola vôbec ľahká úloha. A tak si Izraeliti právom kládli otázku, kto sa postaví na čelo ich vojska. Hľadal sa schopný, udatný a najmä odvážny hrdina, ktorý by vyvolenému národu pomohol poraziť zdatného nepriateľa. Práve takéto predpoklady spĺňal Jefte, nemanželské dieťa, ktorého nevlastní bratia vyhnali z domu i z krajiny. Jefte bol muž, ktorý trpel v dôsledku rozhodnutia iných ľudí, nie kvôli svojim chybám, či nesprávnym činom. Keďže bol vyhnancom, neostávalo mu nič iné, len odísť do nehostinných miest, zhromaždiť okolo seba sebe podobných a dať sa na zboj. Hoci rodina ho zavrhla, Boh ho predsa použil. Keď sa Izraeliti ocitli v núdzi, starší ľudu povolali Jefteho za vodcu boja proti Ammóncom a Moábcom. Teraz im už zjavne nevadilo, že ide o muža, ktorý je synom neviestky. Pokiaľ i ty trpíš ponížením pre svoj pôvod odmietnutie alebo výsmech, spomeň si, ako Hospodin použil Jefteho! Nestrácaj odvahu, neobviňuj ostatných a neupadaj do depresie! Napriek bezpráviu, ktoré sa na tebe pácha, si uvedom, že v očiach Božích nie si menejcenný než ostatní a Boh ťa môže použiť k tomu, aby si sa stal nástrojom Jeho vôle.