Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. februára 2006

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe? Správne vidíme len srdcom, to dôležité je očiam neviditeľné.“ Tak znie hádam najznámejšia veta z knihy Malý princ od Antoine de Saint- -Exupéry. Je v nej obrovský kus pravdy, pretože vedie od povrchnosti do hĺbky. Ľudský zrak už mnohokrát spôsobil človeku veľké problémy, no v skutočnosti to neboli oči, ale srdce. Dokiaľ nie sme znovuzrodení, dokiaľ nás Boh nepremenil zvnútra a nenaplnil Duchom Svätým, bývame premáhaní duchom sveta, ktorý nám vládne. Svetské zmýšľanie nás ponára do bahna mravného úpadku, odvádza od toho podstatného, o čo v živote ide a my sa míňame cieľa, ktorým je kráľovstvo nebeské. Samsonov príbeh nám však hovorí, že aj ten, kto má Ducha Svätého, kto je Bohom vyvolený a Bohu zasvätený, si musí dávať pozor na svoje oči i na svoje srdce. Lebo kresťan môže víťazne zápasiť s Božím nepriateľom, no na druhej strane môže byť zatvrdilý, panovačný, neochotný úplne sa poddať Božej vôli a schopný hrešiť. Kresťan môže písať žalmy, ako kráľ Dávid, ale pritom môže podľahnúť kráse ženy svojho priateľa a strojiť voči nemu úklady. Kresťan môže stavať chrám, ako Šalamún, a zároveň stavať oltáre falošným bohom. Kresťan sa môže celkom úprimne zaväzovať Kristovi svojimi sľubmi, ako apoštol Peter, ale rovnako tak môže Pána Ježiša zrádzať. Samson uvidel krásnu ženu, no Filištínku! Bola to láska na prvý pohľad. Samsonovi sa stalo, čo mnohým, stratil rozum a stratil i súdnosť. A to do takej miery, že láska k pohanskému dievčaťu na čas potlačila jeho vieru. Nebolo možné mu nič vyhovoriť, nebral do úvahy varovanie rodičov. Požehnaný a duchom Hospodinovým zmocňovaný Samson videl krásu ženy, no nevidel to, čo videli jeho rodičia. Nikdy by nepripustil, že by ho jeho dievča mohlo zradiť, že by po prudkom zaľúbení mohol zažiť krutú bolesť a sklamanie. Nevidel, že filištínske dievča bolo viac pripútané k svojmu ľudu než k svojmu mužovi. A samozrejme nemohol vidieť seba ako slepého otroka, ktorý je ostatným na smiech. Rodičia vedeli, že ich syn sa rúti do nešťastia, no nemali silu mu v tom zabrániť. A tak láskou zaslepený Samson privodil trápenie sebe i svojim najbližším svadbou s pohankou.