Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. februára 2006

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Samsonova odpoveď v jedenástom verši zahŕňa jadro príbehu tejto kapitoly: „Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.“ Je to príbeh činu a reťazová reakcia vyplývajúca z hnevu, nenávisti, poníženia a pomsty. Samson neuniesol krivdu, ktorá na ňom bola spáchaná a rozhodol sa konať v návale emócií. A pomsta je nekontrolovateľná príšera. Každý spurný a pomstychtivý skutok vyvoláva ďalšiu reakciu. Je to bumerang, ktorý nemožno hodiť bez toho, aby sa nevrátil a neuškodil tomu, kto ho vymrštil. Samson konal v ostrom protiklade s tým, čo o mnoho rokov neskôr uviedol apoštol Pavol v liste Rímskym: „Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán.“ V týchto slovách je vyjadrená podstata kresťanského života. Ak milujeme ľudí tak, ako Kristus miluje nás, budeme ochotní im odpustiť. Pokiaľ sme spoznali Božiu milosť, budeme ju chcieť odovzdávať ďalej. Nesmieme dopustiť, aby nám hnev a nenávisť zatemnili myseľ, a v dôsledku toho sme iným spôsobili bolesť. Samson svoj hnev neovládol a ten si ho úplne podmanil. Riadil sa heslom: „ako ty mne, tak ja tebe“. V dnešnej dobe, keď sa mnohí ľudia dopúšťajú krivdy, nespravodlivosti a ponižovania, sa zdá takmer nemožné zachovávať Boží príkaz o neodplácaní. Lepšej cesty však niet. Ak chceme preťať reťazenie vzájomnej nevraživosti a zloby, musíme odpustiť. Čohokoľvek by sa iná osoba voči nám dopustila, máme hľadať dobro a zmierenie. Pomsta nie je riešenie.